فایل های دسته بندی گردشگری و توریسم - صفحه 1

برنامه های آتی معاونت میراث فرهنگی

برنامه های آتی معاونت میراث فرهنگی

قیمت : 34,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جایگاه برج میلاد در بین بلندترین برج های دنیا/ اینفوگرافیک

جایگاه برج میلاد در بین بلندترین برج های دنیا/ اینفوگرافیک

قیمت : 34,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اینفوگرافیک: معیارهای تاثیرگذار در انتخاب هتل و اتاق توسط میهمان چیست؟

اینفوگرافیک: معیارهای تاثیرگذار در انتخاب هتل و اتاق توسط میهمان چیست؟

قیمت : 34,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی

چكیده درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی كه به عنوان یكی از مهمترین مسائل موجود در یك كشور می باشد به مسأله توریست كه تأثیر بر امنیت ملی دارد، پرداخته شود كه روش موجود كتابخانه ای می باشد

قیمت : 34,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل