فایل های دسته بندی صنایع دارویی و پزشکی - صفحه 1

پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار عمل آوری و بسته بندی داروهای گیاهی

پروژه کارآفريني طرح کسب و کار عمل آوري و بسته بندي داروهاي گياهي در 13 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی تأسيس درمانگاه

پروژه کارآفريني تأسيس درمانگاه در 35 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی شركت كارخانجات پارس دارو (سهامي خاص)

پروژه کارآفريني شركت كارخانجات پارس دارو (سهامي خاص)در 23 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سرنگ

پروژه کارآفريني کارگاه توليد سرنگ در 33 صفحه ورد قابل ويرايش(جداول pdf)

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اتانول (الکل طبی)

پروژه کارآفريني کارگاه توليد اتانول (الکل طبي)در 55 صفحه ورد قابل ويرايش(جداول Pdf)

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی مرکز رادیو تراپی درمان سرطان با پرتو ایکس و گاما

پروژه کارآفريني مرکز راديو تراپي درمان سرطان با پرتو ايکس و گاما در 41 صفحه ورد قابل ويرايش(جداول pdf)

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه طرح کارآفرینی تولید باند و گاز پزشکی

پروژه طرح کارآفريني توليد باند و گاز پزشکي در 30 صفحه ورد قابل ويرايش(جداول pdf)

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی درمانگاه شبانه روزی

پروژه کارآفريني درمانگاه شبانه روزي در 39 صفحه ورد قابل ويرايش(جداول pdf)

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی خدمات بینایی سنجی ، چشم پزشکی ، فروش مواد و لوازم چشم پزشکی

پروژه کارآفريني خدمات بينايي سنجي ، چشم پزشکي ، فروش مواد و لوازم چشم پزشکي در 39 صفحه ورد قابل ويرايش(جداول pdf)

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی