فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 9

مقاله جرم‌شناسي انتقادي از ديدگاه ماركسيست، فمنيست و پست‌مدرن

مقاله جرم‌شناسي انتقادي از ديدگاه ماركسيست، فمنيست و پست‌مدرن در 17 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بهينه سازي مديريت آزمايشگاه و بررسي عدم تحقق TQM

مقاله بهينه سازي مديريت آزمايشگاه و بررسي عدم تحقق TQM در 16 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله برنامه‌ريزي پويا براي زمان‌بندي سيستم اتوبوس‌راني

مقاله برنامه‌ريزي پويا براي زمان‌بندي سيستم اتوبوس‌راني در 14 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی رويكردها و مدل‌هاي نوين توانمندسازي كاركنان و مديران در سازمان‌ها و رشته مديريت

مقاله بررسي رويكردها و مدل‌هاي نوين توانمندسازي كاركنان و مديران در سازمان‌ها و رشته مديريت در 85 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی روش‌ها و فنون تدريس

مقاله بررسي روش‌ها و فنون تدريس در 31 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی راههاي جديد كار كردن

مقاله بررسي راههاي جديد كار كردن در 38 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمان های تولیدی

آنچه در سازمانها مزیت رقابتی ایـــجاد می كند، بهره وری به معنای بكارگیری و تركیب موثر منابع موجود در سازمان است

قیمت : 3,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات

پیشگفتار تا همین گذشته نه چندان دور ، مثلا تا دهه پیش بسیاری از اصول و مبانی مدیریت همچنان پایدار و پابرجا بود و تنها رویکردها وشرایط بود که تفاوتهایی در مکاتب مدیریتی ایجاد می نمود

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات

سرعت سرسام آور تولید اطلاعات از یک سو و ضرورت سامان دهی این حجم روز افزون از سویی ، بشر را با چالش های جدیدی روبرو ساخته است

قیمت : 3,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی