پاورپوینت پروژه کارآفرینی بسته بندی روغن نباتی

دسته بندي : کارآفرینی » صنایع غذایی
پاورپوينت پروژه کارآفريني بسته بندي روغن نباتي در 57 اسلايد قابل ويرايش


اهداف اجرايي طرح:

1- زمينه ايجاد اشتغال
2- توسعه در نقش اقتصاد و صادرات و واردات
3- عرضه


مقدمه------------------------------------------------------------------------------------- 6
بخش اول :کليات
1-1) صنعت روغن و اهميت آن در تغذيه---------------------------------------------------7
2-1) ويژگي هاي روغن هاي خوراکي -----------------------------------------------------11
1-2-1) روغن خام-------------------------------------------------------------------------12
3-1) تشکيل شرکت سهامي روغن نباتي جهان(سهام عام) و به ثبت رساندن آن-----------------13
4-1) بازار مصرف روعنهاي خوراکي-----------------------------------------------------14
بخش دوم
مرحله صمغ گيري
1-2) مرحله خنثي سازي------------------------------------------------------------------- 19
2-2) هيدروژنا سيون---------------------------------------------------------------------- 21
3-2) بي بو کردن------------------------------------------------------------------------- 22
بخش سوم
مطا لعات فني و اقتصادي
1-3) مين و ساختمانهاي طرح------------------------------------------------------------- 24
2-3) بر آورد نيروي انساني-------------------------------------------------------------- 29
3-3) فرضيات طرح--------------------------------------------------------------------- 31
4-3) جداول سرمايهگذاري ثابت طرحتصفيه روغن مايه----------------------------------- 32
1-4-3) هزينه ماشين آلات اصلي خط توليد------------------------------------------------ 32
2-4-3)هزينه ماشين آلات و تجهيزات و خدمات فني و پشتيباني----------------------------- 34
3-4-3) جدول هزينه هاي زير بنايي------------------------------------------------------- 35
4-4-3)جدول هزينه هاي قبل از بهره برداري---------------------------------------------- 36
5-4-3) جدول هزينه هاي نصب و راه اندازي----------------------------------------------36
6-4-3) جدول آماده سازي و حصار کشي و محوطه سازي---------------------------------- 37
7-4-3) جدول هزينه احداث سا ختمانها---------------------------------------------------- 37
8-4-3) هزينه ساخت مخازن و فونداسيونها------------------------------------------------ 38
5-3) ميزان سرمايه گذاري ثابت طرح----------------------------------------------------- 39
6-3) جدول سرمايه گذاري در گردش طرح تصفيه روغن نباتي----------------------------- 39
1-6-3) جدول ميزان مواد و قيمت تمام شده جهت توليد 119000تن روغن در سال---------- 39
2-6-3) جدول دستمزد و مزاياي کار کنان در سال----------------------------------------- 42
3-6-3) جدول هزينه هاي تعميرات و نگهداري در سال------------------------------------ 43
4-6-3) جدول هزينه هاي انرژي در سال------------------------------------------------- 44
7-3) ميزان سرمابه در گردش جهت يک دوره سه ماهه------------------------------------ 46
8-3) ميزان سرمابه گذاري طرح تصفيه و بسته بندي روغن نباتي-بررسي مالي-اقتصادي---- 46
1-8-3) جدول استهلاک ----------------------------------------------------------------- 46
2-8-3) محاسبه قيمت تمام شده جهت توليد119000تن روغن نباتي------------------------- 48
3-8-3) محاسبه نقطه سر بسر------------------------------------------------------------- 49
4-8-3) محاسبات افزوده ----------------------------------------------------------------- 50
5-8-3) صور تحساب هاي دستويي-------------------------------------------------------- 52
1-5-8-3) صورت حساب سود و زيان----------------------------------------------------- 52
2-5-8-3) تراز نامه---------------------------------------------------------------------- 53
9-3) باز دهي خط توليد------------------------------------------------------------------- 54


مقد مه
روغن نباتي به عنوان يكي از كالاهاي اساسي در الگوي مصرف غذايي ، اهميت و نقشي ويرژه دارد . روغن هاي خوراكي و بطور كلي چربي ها ، يكي از سه مواد اصلي غذايي مورد نياز بشر را تشكيل مي دهند كه به لحاظ ميزان توليد انرژي در بدن به ازاي واحد وزن ، از ارزش بيشتري نسبت به پروتئينها و هيدروكربونها برخوردار است . هر گرم چربي حدود 9 كالري انرژي توليد كرده ، حال آن كه به ازاي هر گرم پروتئين يا هيدروكربور ، انرژي توليد شده حدود 4 كالري مي باشد . چربيها علاوه بر تامين انرژي لازم براي بدن انسان ، در ساخت و ساز و ترميم بافتها نيز نقش مهمي را بر عهده داشته و افزون بر آن ، سرشار از ويتامينها نيز مي ياشد .
مصرف سرانه روغنها و چربيها براساس برنامه توسعه كشور در سال 1368 به مرز حدود 11 كيلوگرم و در سال 1373 به 5/14 كيلوگرم افزايش يافته است . روغنها و چربيهاي مصرف شده در طول همان سال به ترتيب چربيهاي هيدروژنه 76 درصد ، كرده 14 درصد و روغن مايع 10 درصد بوده است ، يعني با توجه به تامين 86 درصد از نياز به چربي از طريق مصرف روغن هيدروژنه و مايع ، مصرف سرانه روغن نباتي (هيدروژنه و مايع) در سال 1373 ، حدود 5/12 كيلوگرم بوده است .
رشد توسعه صنايع غذايي همگام با رشد جمعيت كشور و درآمد خانوار و تغيير الگوي مصرف ، ضرورتي اجتناب ناپذير است . ضرورت توسعه كشت دانه هاي روغني و افزايش ظرفيت كارخانه هاي صنايع تبديلي و چربيها و روغنها در كشور براي تامين روغن به عنوان يكي از اصلي ترين اجزاء تشكيل دهنده غذاي انسان ، از جايگاه ويژه اي برخوردار است .


بخش اول : كليات

1-1) صنعت روغن و اهميت آن در تغذيه

اجزاي روغن ها و چربي ها كه براي تغذيه مفيد و مناسب هستند تركيبات نسبتا ساده گليسيريدها مي باشند از آنجائيكه در تركيب روغن ها اجزاء زيادي مانند اسيدهاي چرب ، پروتئين ها ، كربوئيدراتها ، ويتامين ها و تركيبات معدني مانند كلسيم و فسفر موجود مي باشند لذا صنعت روغن را به صنعتي استراتژيك در زمنيه هاي غذايي ، رنگ ، شوينده ها و ... تبديل كرده كه به جاي تحقيق و بررسي زيادي در جهان خصوصا در كشور ما دارد .

پايه صنعت روغن در كشور ما براساس دانه هاي روغني سويا ، پنبه تخم و آفتابگردان مي باشد كه ماده اوليه فرآورده هاي غذايي زيادي مانند روغن هاي سالاد ، طباخي ، شورتنينگ ، مارگارين ، لستن ، شير ، ماست ، پنير مي باشد . تحقيقات نشان داده است كه براساس امكان تغييرات زياد هم در تري گليسيريدها (تغيير استري شدن) و هم در اسيدهاي چرب (ايزومره شده) كه موجب تغيير خواص فيزيكي و شيميايي چربي ها مي شود كه هنوز زمينه وسيعي براي تحقيقات مختلف بخصوص در زمينه فيزيولوژيك وجود ندارد نقش استرين ، فسفاتيدها و ساير مواد همراه چربي ونقش تري گليسيريدها در تبديل مواد (متابوليسم) داراي اهميت است . اغلب يك گرايش دو جانبه براي مصرف چربي ها در رژيم غذايي افراد ديده مي شود كه از يك طرف مصرف چربي بالا با افزايش چاقي و ناراحتي هاي قلبي ارتباط داشته و از يك سو چربي ها باعث خوشمزگي غذاها مي گردد

ضريب قابليت هضم در روغن هاي نباتي حدود 5/97 درصد مي باشد كه مصرف متعادل آن از بروز كلسترول و رسوب آن در شريانهاي قلب ممانعت مي كند بررسي هاي به عمل آمده براي روغنهايي مانند روغن سويا در غذاها از نظر مشكل طعم برگشتي ، ئيدروژناسيون و عدم ثبات طعم ، استفاده از روغن را در شورتنينگ ها و مارگارين امكان پذير كرده است .

گاهي اوقات واكنش هاي آنزيمي (ليپوكسي آناژ) كيفيت روغن را كم مي كند كه بايد از انجام آنها ممانعت به عمل آورد فرآورده هاي روغني را مي توان يك منبع غني از ويتامين ها در رژيم غذايي دانست كه نقش مهمي در حفظ سلامت ايفاء مي نمايد .

كالري بر گرم چربي 25/2 برابر كربوهيدارتها (شكر و نشاسته و پروتئين هاست كه از كربوهيدراتها و پروتئين ها بيش از نياز بدن استفاده شود اين كربنهاي انتخابي موجود با تبديل به اسيدهاي چرب به عنوان تري گليسرول به فرم چربي ذخيره مي شوند .

وجود چربي هضم اين ويتامين ها مي باشد . روغن هاي نباتي منبع مهم توكوفرول شامل ويتامين E كاروتين ويتامين Aكه منبع مهم آنتي اكسيدانت طبيعي در بدن به شمار مي رود بوده در حالي كه روغن ماهي وحيواني منبع ويتامين D بوده و اغلب شامل ميزان بالاتري اسيد چرب اشباع نسبت به روغن گياهي است . بچه ها و نوجوانان نياز قوي به چربي و كلسترول براي رشد و تضميم سلامتي خود دارند در سنين بالا خصوصا چربي اشباع وكلسترول مرتبط با افزايش امراض قلبي مي باشد . اسيدهاي چرب 12 ، 14 ، 16 سطوح چرخش پلاسما كه عامل مهم تصلي شريان است را افزايش مي دهند برعكس مصرف n-3 , n-6 اسيد چرب چند غير اشباع با كاهش فشار خود مرتبط مي باشد .

گونه هايي از اسيدهاي چرب مخصوص كه آنها را اسيدهاي چرب اساسي مي نامند به منظور سنتز از نو انزيم هاي بدن در رژيم غذايي ضروري است . دو نمونه كه براي انسانها مهم هستند عبارتند از اسيد لينولئيك و اسيد a لينولئيك كه اولي داراي عضو n-6 (امگا 6) و دومي n-3 (امگا 3) مي باشند اسيدهاي چرب با زنجيره طولاني n-3 براي مغز و شبكه چشم مهم بوده و مشخص شده كه از منابع موجود به خوبي جذب و هضم مي شوند .

از آنجايي كه چربي ها اغلب بخش هايي از غذاهاي روزمره را شامل مي شوند لذا بررسي تغذيه اي غذاهاي چربي دار مي تواند اهميت چربي ها را در تغذيه بيش از پيش مشخص نمايد :

نكاني كه در مورد اسيدهاي چرب يادآور مي شويم عبارتند از :

1-از همه چربي ها ممانعت نشود بعضي اسيدهاي چرب در سلامتي نقش اساسي داشته و برخي در مقابل بيماري پوشش دهنده هستند .

2-برخي چربي هاي خاص براي يك نوع بيماري پوشش دهنده ولي در بيماري ديگر ممكن است شركت كند .

3- ويتامين هاي آنتي اكسيدانت بدون چربي در رژيم غذايي در بدن منتقل نمي شوند .و لذا اين سوال مطرح مي شود كه آيا رژيم غذايي با چربي كم از جذب اين عوامل تغذيه اي مهم مي كاهد . خوشبختانه اخيرا بانك اطلاعات تحقيقاتي ، اطلاعات تغذيه اي غذاها را ارائه كرده است . لذا در سال

1990 سرويس هاي سلامتي انساني را ملزم به تنظيم برچسب هاي تغذيه اي بر محصولات غذايي شامل موارد ذيل نمود :

1-كل كالري

2-كالري حاصل از چربي

3-كل چربي

يك غير اشباع

4-چربي اشباع

چند غير اشباع

5-كلسترول

6-سديم (پتاسيم)

7-فيبر پرهيز غذايي (قابل حل و غير قابل حل)

8-كل كربوهيدراتها

9-شكرها (الكي يا ساير كربوهيدارتها)

10-پروتئين

C , A 11-ويتامين

12-كلسيم و آهن

13-ساير ويتامين هاي اصلي و مواد معدني

براساس تحقيقات انجام شده ويتامين هاي روغن هاي نباتي مي تواند كمبود ويتامين B كمپلكس ، ويتامين A و كاروتين در پلاسماي خون ، ويتامين K , E را با توجه به منبع گياهي آن جبران نمايد . از سوي ديگر تحقيقات زيادي بر دانه هاي روغني به عنوان يك منبع غني پروتئني انجام شده كه باعث مطرح شدن براي كشورهاي در حال توسعه با قيمت ارزان گشته است . اوايل عرضه روغن هاي نياتي مشكل طعم باعث عدم توسعه آن گرديده اما بعدها با جدا كردن عوامل طعم و بو توسعه آن رونق بسيار خوبي پيدا كرد .


مرحله صمغ گيري

اين مرحله منحصرا در مورد روغنهايي نظير سويا ، آفتابگردان كه مقدار صمغ و فسفاتيدها و موم آنها زياد است انجام مي گيرد . معمولا قبل از عمل خنثي كردن ، روغن خام را با آب و اسيد ضعيفي نظير اسيد فسفريك و يا سيتريك مجاور نموده و به كمك سانتريفوژ مواد مورد نظر را جدا مي سازند و فسفاتيدهايي كه به اين ترتيب جدا مي شوند خود يك محصول فرعي و با ارزش بوده كه بعد از تصفيه قابل فروش و مصرف مي باشد . بطور مثال در تصفيه روغن سويا ماده اي كه توسط سانتريفوژ از روغن مذكور توسط فاز آبي جدا مي گردد لستين ناميده مي شود كه يكي از فسفوليپيدها بوده و در صنايع يك امولسيفابر از آن استفاده مي نمايد . از مزاياي اين روش كه در كارخانه روغن كشي بلافاصله بعد از استخراج روغن از دانه انجام مي شود ، اين است كه عمل خنثي سازي سريعتر و با افت كمتري مي گيرد .

1-2)مرحله خنثي سازي

هدف از اين مرحله جدا سازي اسيدهاي چرب آزاد ، مواد جامد ، مواد صمغي باقيمانده ، فسفاتيدها و قسمتي از رنگها به كمك قليائي هاي قوي و يا ضعيف مي باشد . در اين مرحله چربيها و روغنها با افزايش درجه حرارت و با استفاده از يك قليا خنثي شده ، و در نتيجه اين عمل علاوه بر خروج مواد فوق الذكر از روغن ، تبديل اسيدهاي چرب آزاد به صابون مي باشد . صابون حاصله اكثر ناخالصيها را از روغن خارج نموده و وارد لايه آبي مي نمايد . بعد از اين عمل روغن با آب شسته مي شود .

قليايي مصرفي بطور عمده سود سوزآور و در پاره اي از موارد كربنات دو سود مي باشد . روش عمل بدين ترتيب است كه روغن و چربيها را تا حدود 10 درجه بالاتر از نقطه ذوب آنها گرم نموده و سپس سود رقيق (حداكثر 20 بومه – 14%) را با آن مجاور مي كنند . بنابراين شرايط عمل را طوري انتخاب مي نمايند كه فقط اسيدهاي چرب خنثي شوند . عمل اختلاط به كمك به همزن مكانيكي تسهيل مي شود تا ذرات صابون تشكيل گردد .

اين فرآيند به دو روش در واحدهاي صنعتي صورت مي پذيرد . در روشهاي قديمي تر ، عمل در تانكهاي استوانه اي آهني با كف مخروطي و به همزمان با دور متغير انجام شده و سود سوزآور از طريق مارپيچ سوراخ سوراخ كه در سطح بالايي تانك نصب شده به شكل دوش روي روغن پا شيده مي شود .به همزن با دور بالا عمل اختلاط را انجام داده و پس از آنكه ذرات صابون به شكل يكنواخت در تمامي محيط تشكيل شد ، دور به همزن را آهسته مي كنند و درجه حرارت را تدريجا بالا مي برند تا اتصال ذرات صابون به يكديگر وتشكيل لخته هاي بزرگتر صابون ميسر شود . سپس به همزن را متوقف كرده به مدت حدود 12-8 ساعت محيط را آرام نگه مي دارند . در اين فاصله لخته هاي صابون به علت اختلاف وزن مخصوص از روغن جدا شده و در كف مخروطي تانك جمع آوري و روغن در قشر فوقاني جمع مي شود ، آنگاه صابون حاصله را از انتهاي قيف مخروط تخليه كرده و به صابون سازي پمپ مي كنند . روغني را كه در بالا جمع شده چند بار با آب نمك مي شويند تا صابون آن گرفته شود . بعد از هر شستشو مدتي روغن را مي خوابانند تا آب آن جدا شود . روغن خنثي شده را خشك كرده و به مخازن روغن خنثي شده جهت اقدامات ديگر مي فرستند . اين روش كه امروزه در اكثر موارد منسوخ گرديده ، روش ناپيوسته ناميده مي شود .

امروزه در اكثر كارخانجات مدرن عمل خنثي سازي به روش پيوسته انجام مي يگرد . اين عمل به اين ترتيب انجام مي شود كه روغن خام را در مخلوط كن با سود سوزآور با غلظت مناسب بين 20-12 بومه به مقدار لازم مخلوط كرده ، مخلوط حاصله را كه شامل گلسيريد ، صابون ، آب و ناخالصيها است از سانتريفوژ خارج مي شوند ، براي گرفتن باقيمانده قليايي و صابون از روغن بعد از عبور از سانتريفوژ اول روغن خنثي شده را يكي دوبار با آب گرم مخلوط كرده از سانتريفوژهاي بعدي مي گذرانند و پساب قليايي را از يك سو و روغن شسته شده را از سوي ديگر خارج مي نمايند . در انتهاي خط توليد ، روغن خنثي شده ، زير خلاء قوي وحرارت حدود يكصد درجه سانتي گراد خشك مي شود . روغن خنثي شده ، خنك شده و به مخازن يا مرحله بعدي تصفيه فرستاده مي شود .

2-2)هيدروژناسيون

هيدروژناسيون عملي است كه به كمك آن تركيبات غير اشباع موجود در چربي تا حدودي اشباع شده و محصول نهايي نيمه جامد و فرآورده هاي شبيه كره روغن حيواني بدست آيد و واكنش ساده هيدروژناسيون به شرح زير ميباشد :

همانطوريكه ذكر شد ، هدف از هيدروژناسيون روغن ، نشاندن H2 بر روي اتصالهاي مضاعف (غير اشباع) مي باشد . در روغن مايع به علت وجود اسيدهاي چرب غير اشباع ، فساد پذيري فرآورده در مقابل عوامل فيزيكي (نظير گرما ، نور و اكسيژن) شديد بوده و در نتيجه روغن مايع به سرعت فاسد گرديده و غير قابل مصرف انساني مي گردد .

در فرايند هيدروژناسيون روغنهاي خوراكي سعي بر اين است كه ابتدا تمامي اسيد لينولنيك موجود با دريافت يك مولكول هيدروژن ، به لينولنيك اسيد و در صورتي كه نياز بود قسمتي از لينولنيك اسيد به اولئيك اسيد تبديل شود . در صنعت روغن نباتي ، هيدروژناسيون اسيدهاي اولئيك صورت نمي گيرد .

در عمل هيدروژناسيون روغن ، سرعت مورد توجه قرار نمي گيرد بلكه بايد شرايطي ايجاد گردد تا انتخاب صورت بگيرد و روش عمل به نحوي است كه روغن را تا به آخر هيدروژنه نمي نمايند ، چون اشباع كردن كامل زنجير ، چربي معمولي مي دهد كه داراي نقطه ذوب بالا بوده و غير قابل هضم و نامطلوب مي باشد .

بنابراين هيدروژناسيون نسبي با افزودن هيدروژنه ، روغن مايع را به روغن جامد تبديل نموده و همان طوري كه ذكر شد ، به اين ترتيب نه فقط حالت فيزيكي آن را تغيير مي دهيم بلكه پايداري آن را در برابر اكسيداسيون افزايش داده و رنگ روغن را نيز روشن تر مي كنيم .

اين گونه هيدروژناسيون كه با انتخاب صورت مي گيرد به نام هيدروژناسيون انتخابي مي نامند كه همان طوري كه شرح آن رفت ابتدا اسيد لينولنيك با سه اتصال مضاعف به اسيد لينولئيك و آن هم به اسيد اولئيك با يك اتصال مضاعف تبديل مي شود . بنابراين در صنعت به طور مطلق چنين انتخابي ميسر نبوده و ناگزير قسمتي از تركيبات اشباع شده و كامل خواهند شد .
دسته بندی: کارآفرینی » صنایع غذایی

تعداد مشاهده: 729 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: pps

تعداد صفحات: 57

حجم فایل:2,369 کیلوبایت

 قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: